null Arte eszeniko eta musikalen arloko 2024 prestakuntza-beken deialdia

Arte eszeniko eta musikalen arloko 2024 prestakuntza-beken deialdia

Arte eszeniko eta musikalen arloko 2024 prestakuntza-beken deialdia

Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailak urtero bezala arte eszeniko eta musikaletan trebatzeko ekintzetarako 2024ko deialdia aurkezten du.

Deialdi horrek 20 urte baino gehiago daramatza jada indarrean, eta 100 pertsonari baino gehiagori eman die beka. ALHan edo Trebiñuko enklabean erroldatutako 18 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, eta espezializazio trebakuntza indibiduala sustatzen du arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimoa) eta musikalen arloetan, zeinak ematen baitira unibertsitateetan, goi mailako eskoletan, nazioarteko eskoletan, goi mailako kontserbatorioetan, dantza eskoletan, antzerki eskoletan, zirku eskoletan eta oro har arte trebakuntzako ikastetxeetan, betiere Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo daudenak

Laguntzak 250 ordutik gorako iraupena duten prestakuntza espezializatuko proiektuei emango zaizkie. Ordu-kopuru hori 2024. urtearen barruan egin beharko da.

 

 

Nori zuzendua

Deialdi honetako dirulaguntzak pertsona fisikoek eskatu ahalko dituzte, ezaugarri hauek betetzen bazituzten 2024ko urtarrilaren 1ean:

  • 18 urte beteta eta 30 urte bete gabe izatea.

  • Azken bi urteetan etenik gabe erroldatuta egon izana Arabako Lurralde Historikoko edo Trebiñuko enklabeko edozein udalerritan. Salbuespen bakarra onartuko da: erroldan baja eman izana laguntza eskaeraren xedea den trebakuntza jasotzeko tokira joan behar izateagatik; egoera hori agirien bidez egiaztatu beharko da.

Ezin izango dira laguntza hauen onuradun izan aurretik espezialitate bererako bi aldiz jaso dituzten pertsonak.

 

 

Eskaerak aurkeztea eta epea

Deialdi honetara aurkeztu nahi duten pertsonek honako modu hauetako batean aurkeztu ahal izango dute eskabidea:

Bitarteko elektronikoak erabiliz, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan horretarako dagoen inprimakia betez.

Aurrez aurre Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean (Probintzia Plaza, 5, behea). Eranskina jaitsi

Eskaerak aurkezteko epea maiatzaren 30an hasiko da eta ekainaren 19an amaituko da.

 

Bekaren zenbatekoa

Arte eszenikoak eta musikalak ikasteko bekek 5.000 euroko gastua estaltzen dute atzerriko ikasketa proiektuetarako, eta 3.000 eurokoa estatuaren barruan egiten diren ekimenetarako.

 

Ikusi Oinarriak: ALHAO 29/5/2024

 


 

Aurreko deiladiak

2023ko deialdia

 

 Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailak 2023ko arte eszeniko eta musikalen arloko prestakuntza ekintzetarako laguntzen deialdia ebatzi du, 20.000 eurokoa. 

Hamahiru eskaera aurkeztu dira eta haietako lauri eman zaie laguntza, bakoitzari 5.000 euro. Honako hauek izan ziren bekaren onuradunak: Xabier Gullón Elgarresta, Marina Manterola Nájera, Ainhoa López de Munain Isasmendi eta Isabel Middlebrook Mateos. 

“Garrantzitsua da laguntza mota horien aldeko apustua egitea, zeinek beka formatua baitute eta gure tokiko kultura sareko gazteentzat baitira, atzerrian prestakuntza jaso dezaten eta beren etorkizuneko lanen kalitatea gero eta handiagoa izan dadin. Horrek, era batera edo bestera, eragina izango du lurraldean”, Ana Del Val kultura eta kirol diputatuak adierazi duenez. Halaber, esan du programan bekadunak diren pertsonak oso kontuan hartzen dituela Kultura Ekintza Zerbitzuak, ekintzak programatzeko orduan. Izan ere, haietako batzuek Larunbat Musikalak programan parte hartzen dute. 

Jarraian, bekaren onuradun izan diren artista gazte horiei buruzko informazio gehiago aurkezten dugu.

 

Ainhoa López de Munain Nájera

Kantua

Destinoa: Berlín (Alemania)

Gehiago Ainhoari buruz

 

Isabel Middlebrook Mateos

Dantza.

Destinoa: Chichester (Erresuma Batua)

Gehiago Isabeleri buruz

Xabier Gullón

Xabier Gullón

Artes musicales. Clarinete.

Destino: La Haya

Gehiago Xabierri buruz

 

Marina Manterola Nájera

Arte musikalak. Zeharkako flauta.

Destinoa: Roterdam (Herbehereak)

Gehiago Marinari buruz

 

Arte eszeniko eta musikalen arloko 2023 prestakuntza-beken  deialdia 

Deialdi horrek 20 urte baino gehiago daramatza jada indarrean, eta 100 pertsonari baino gehiagori eman die beka. ALHan edo Trebiñuko enklabean erroldatutako 18 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, eta espezializazio trebakuntza indibiduala sustatzen du arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimoa) eta musikalen arloetan, zeinak ematen baitira unibertsitateetan, goi mailako eskoletan, nazioarteko eskoletan, goi mailako kontserbatorioetan, dantza eskoletan, antzerki eskoletan, zirku eskoletan eta oro har arte trebakuntzako ikastetxeetan.

Laguntzak emango zaizkie 2023. urtearen barruan egingo diren 250 ordutik gorako trebakuntza espezializatuko proiektuei. Kanpo geratzen dira oinarrizko prestakuntzako ikasketa arautuei dagozkien proiektuak edo eszenaratzea edo muntaketa dakartenak.

Laguntzek, adibidez, arte eszenikoen espezializazioa jasotzen dute, hala nola dantza, antzerkia, zirkua eta mimoa edo musikalak. Ikasketak honelako tokietan egin behar dira: unibertsitateak, nazioarteko eskolak, goi mailako eskolak, goi mailako kontserbatorioak, antzerki eskolak, zirku eskolak, dantza eskolak edo, oro har, artearen arloko trebakuntza zentroak, betiere Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo daudenak.

arte eszenikoak eta musikalak ikasteko bekak

 

Ikusi 2023ko oinarriak: ALHAO 2023/05/17

Aurreko deiladiak

2022eko deialdia

Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailak 2022eko ekitaldian zehar arte eszeniko eta musikaletan trebatzeko ekintzetarako laguntza deialdia ebatzi zuen, 18.000 euroko zenbatekoaz.

6 eskaera aurkeztu ziren eta haietako lauri eman zitzaien laguntza, bakoitzari 3.000 edo 5.000 euro. Jarraian, bekaren onuradun izan ziren artista gazte horiei buruzko informazio gehiago aurkezten dugu.

Pedro G. Andino

Arte musikalak. Pianoa.

Destinoa: La Haya

Gehiago Pedrori buruz

 

Ander Ballarín

Arte eszenikoak. Dantza.

Destinoa: Colonia

Gehiago Anderri buruz

Xabier Gullón

Arte musikalak. Klarinetea.

Destinoa: La Haya

Gehiago Xabierri buruz

 

Itsaso Pz. De Arrilucea

Arte musikalak. Zeharkako flauta.

Destinoa: Zaragoza

Gehiago Itsasori buruz

 

2021eko deialdia

7 eskaera aurkeztu ziren eta haietako lauri eman zitzaien laguntza, bakoitzari 5.000 eurokoa. Honako hauek dira bekaren onuradunak:

  • Mireia Coma Castellas, arte musikalak.

  • Eolo Andino Dolez, arte musikalak.

  • Beatriz Asurmendi García, arte musikalak.

  • Laura Abrain Cariñena, zirku arteak.

Arte eszenikoak eta musikalak ikasteko bekak

Arabako Foru Aldundiak arte eszenikoak eta musikalak zenbait modalitatetan ikasteko bekak ditu: dantza, antzerkia, zirkua eta mimoa.

Apiril inguruan, Arabako Foru Aldundiak beka-eskaerak aurkezteko deialdia egiten du urtero.

Arabako gazteei irekitako prozedura da; 18 eta 30 urte bitarteko pertsonak izan behar dira eta Araban eta/edo Trebiñuko enklabean bizi azken 3 urteetan.

Deialdiak 20 urte baino gehiago daramatza indarrean, eta 100 pertsonari baino gehiagori lagundu die beren ibilbidean zehar, goi mailako ikasketak egin ahal izateko.