null Arte eszeniko eta musikalen 2020ko ekitaldiko prestakuntza ekintzetarako deialdi publikoa

Arte eszeniko eta musikalen 2020ko ekitaldiko prestakuntza ekintzetarako deialdi publikoa

Arte eszeniko eta musikalen 2020ko ekitaldiko prestakuntza ekintzetarako deialdi publikoa

Arte eszeniko eta musikalen 2020ko ekitaldiko prestakuntza ekintzetarako deialdi publikoa

 

Aurkezteko epea: ekainaren 1etik 30era arte

Oinarriak hemen

Izapidetu

 

Deialdi honen xedea honako hau da: 2020ko ekitaldirako dirulaguntzak ematea, lehiaketa araubidean, arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimoa) eta musikalen alorretan norbanakoen garapen eta ezaguera bultzatzeko, alde batera utzita oinarrizko prestakuntzako ikasketa arautuei dagozkien edo eszenaratze edo muntaia berekin dakarten proiektuak.

Deialdi hori honako honek xedatutakoaren arabera garatuko da: Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 12ko 50/2019 Foru Dekretua, zeinak Kultura eta Kirol Sailak lehiaketa bidez emango dituen dirulaguntzak arautuko dituzten oinarri orokorrak onetsi baitzituen.

 

Pertsona onuradunak

Deialdi honetara aurkeztu ahal izango dira 2020ko urtarrilaren 1ean baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisiko guztiak:

  • 18 urte beteta edukitzea eta 30 urte bete gabe
  • Azkeneko hiru urteetan jarraian Arabako Lurralde Historikoko edo Trebiñuko enklabeko edozein udalerritan erroldatuta egotea

Ezin daitezke laguntza hauen onuradunak izan Arabako Foru Aldundiak sustatu dituen laguntzen barruan lehenagoko bi deialditan espezialitate edo arlo berdinerako laguntza jaso duten pertsonak.

 

Eskabideak aurkeztea eta epea

Laguntza eskabideak Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira edo bide elektronikotik, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez erabil daitekeen erregistro elektronikoan. Hori ez da oztopo izango Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak xedatutakoa aplikatzeko.

Eskabideak aurkezteko epea: ekainaren 1etik 30era arte

 

Aurrekontu baliabide erabilgarriak eta laguntza motak

Laguntza hauek emateko aurrekontu muga 20.000 eurokoa da.

Laguntza motak:

  • Atzerrian gauzatu beharreko proiektuak 5.000
  • Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo eta Espainiaren barruan gauzatu beharreko proiektuak 3.000