null Ikus-entzunezko proiektuak -fikzioa, animazioa, dokumentalak nahiz telesailak- garatu eta ekoizteko nahiz gidoiak idazteko laguntzak

Ikus-entzunezko proiektuak -fikzioa, animazioa, dokumentalak nahiz telesailak- garatu eta ekoizteko nahiz gidoiak idazteko laguntzak

Ayudas cine

Ikus-entzunezko proiektuak -fikzioa, animazioa, dokumentalak nahiz telesailak- garatu eta ekoizteko eta gidoiak idazteko laguntzak emateko udal programaren deialdi publikoa eta hori arautuko duten oinarriak. Vitoria-Gasteizko Udala. 2019. urtea

 

Nork

Pertsona fisiko edo juridiko pribatu independienteak, merkataritza-jarduera bat burutzen badute eta horien Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafea bat etorri beharko da laguntza eskatutako jarduerarekin. Enpresaren egoitza eta helbide fiskala Gasteizko udalerrian edukitzea derrigorrezkoa da.

 

Epea

2019. urtea: abuztuaren 21era arte.

20 egun balioduneko izango da eskabideak aurkezteko epea, deialdiaren laburpena Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik  (ALHAO, 83 zk. 2019ko uztailaren 19a)

 

Deialdiaren oinarriak

 

Argibide gehiago