null Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko barrendegiko kultura eta sormen sektorearen gastu arrunta finantzatzeko ezohiko laguntzen deialdia, 2021eko ekitaldia

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko barrendegiko kultura eta sormen sektorearen gastu arrunta finantzatzeko ezohiko laguntzen deialdia, 2021eko ekitaldia

Convocatoria de ayudas extraordinarias para la financiación del gasto corriente del sector cultural y creativo del Territorio Histórico de Álava y Enclave de Treviño, ejercicio 2021

Deialdi honen xedea da kultura eta sormen sektorean jarduera ekonomikoa ohikotasunez garatzen duten profesional autonomoei, ETEei eta mikroenpresaren kategoria duten elkarteei gastu arrunta finantzatzea, norgehiagoka araubideari lotutako dirulaguntzak emanez.

Hartzaileak:

Laguntza hauen erakunde onuradunek Arabako Lurralde Historikoan eta/edo Trebiñuko barrendegian izan beharko dute sozietatearen egoitza eta zerga egoitza.

Erakunde onuradun izan daitezke atal honetan ageri diren kultura eta sormen sektoreko profesional autonomoak, ETEak eta mikroenpresaren kategoria duten elkarteak.

Izena emateko epea: 2021eko martxoren 25etik apirilaren 23ra arte

Bideo honetan ikus dezakezue KulturAraba Bulegoak laguntza hauen berri emateko antolatutako saioa

Eskabideak aurkeztea:

Eskabideak Kultura eta Kirol diputatuari bidaliko zaizkio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. artikuluan ezarritakoari jarraiki aurkeztu beharko dira.

- Administrazio publikoekiko harremana bitarteko elektronikoen bidez izatera behartuta daudenek (pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, nahitaez elkargoko kide izateari lotutako lanbide-jarduera egiten dutenek eta Administrazioarekiko harremana elektronikoki izatera behartuta dagoen interesdun bat ordezkatzen dutenek) Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoan (www.araba.eus) ezarritako inprimakia bete beharko dute. Horretarako, erakunde eskatzaileek ziurtagiri elektronikoa izan beharko dute aldez aurretik. Egoitza elektronikora sartzeko moduei buruzko informazioa, bai eta ziurtapen erakunde batek emandako ziurtagiri elektronikoa eskatzeko nora jotzeari buruzkoa ere, honako atal honetan dago: EZAGUTU EGOITZA - Nola sartu.

- Administrazio publikoekin bitarteko elektronikoen bidez harremanetan jartzera behartuta ez daudenek aukera izango dute eskabidea modu elektronikoan aurkezteko Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoan, edo aurrez aurre, Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean  (Probintzia plaza, 5. Vitoria-Gasteiz) edo Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak araututako beste moduen bidez. Azken kasu horretan, eskabideak deialdi honen II. eranskinean ageri den ereduaren arabera egokitu beharko dira.

 

Oinarriak    Prentsa oharra    Izapidetu  

Informazio gehiagorik    

  • Kultura eta Kirol Saila / Departamento de Cultura y Deporte

          Plaza de la Provincia 5, 3.  Vitoria- Gasteiz
          945 181818  luz./ext. 52136; 52284

  • KulturAraba Bulegoa

          kulturaraba@araba.eus
          945 18 19 92
          Aurrez aurreko arreta hitzorduarekin. Ordutegia:
          Astelehena - asteartea: 10:00 - 13:00
          Asteazkena: 16:00 - 19:00
          Osteguna: 11:00 - 14:00